De geschiedenis van de vereniging

"In Mei 1913" lezen we in oude notulen "opperden een stel jonge mensen van de Protestantse Vereniging "Ons Belang" het plan een toneelgroep op te richten met enthousiaste mensen in een sfeer waarin iedereen zich thuis voelt" Dit lukte en de goede sfeer is nog steeds de kracht van de vereniging

 

De oorspronkelijke naam was Ons Genoegen", toen er later gefuseerd werd met een andere Oldenzaalse toneelgroep ontstond de naam "Kunst naar Kracht'. In 1913 werd met repeteren begonnen in de "Koffiepot" een lokaliteit waar de heer Aarnink concierge was een klein café op de plaats waar nu het nieuwe Gemeentehuis staat. Na enige tijd ging men over naar Hotel de Ster, het onderkomen van Ons Belang, waar men kon beschikken over een echt toneel.

 

Aanvankelijk werden er eenakters gespeeld, maar geleidelijk aan kon men een avond vullend programma verzorgen. Veel financiële risico's liep men niet want er werd uitsluitend gespeeld voor de leden van "Ons Belang", die de toneelclub behoorlijke subsidies verschafte.

 

Heden ten dage speelt men nog wel voor de leden van deze vereniging maar worden er ook openbare uitvoeringen gegeven, die voor iedereen toegankelijk zijn.

 

Bekende families die jarenlang voor het wel en wee van de vereniging op de bres hebben gestaan waren de families Bruins, de Jong en de dames Trude en Pietsje Steinfort  "Trude kon zowal veur ne dame as veur nen sufferd spoln" merkte Pietsje eens op waarop Trude repliceerde "wanneer Pietske mos huul,n zee van gin ophooln wos"

 

De grote kracht van de vereniging is dat zij altijd aansluiting met de jeugd heeft weten te behouden en open heeft gestaan voor vernieuwingen en kritiek van de jeugd.

 

Het repertoire werd steeds aan de moderne tijd aangepast en men verzekerde zich van beroepskrachten als regisseur. 

 

In 2013 vierde de vereniging haar 100-jarig bestaan.